Tregime të thuaj: rrjedhshmëri historike dhe pikëpamja e feminizmit në Kosovë

nga Vjollca Krasniqi
Tregime të thuaj: rrjedhshmëri historike dhe pikëpamja e feminizmit në Kosovë

6 Gusht 2015, në orën 20:00

Vendi: Klubi i Boksit
Rruga Mark Isaku, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Hulumtimi për feminizëm është për tregimet e ngjarjeve kolektive dhe kujtimeve. Gjithashtu është për pranimin e mënyrave, në të cilat kanë formuar historinë e kohës së tanishme. Për të studiuar feminizmin nuk do të thotë se domosdoshmërisht kalon  vëmenda në të gjitha ndërhyrjet feministe që dikush ka qenë dëshmitar, ka dëgjuar, apo ka kaluar atë eksperiencë. Duke përfshirë tekste dhe praktika të fiksuara në politikat e përditshme të brezit të saj, ku hulumtim është gjithashtu per trashëgimitë dhe kujtimet e kaluara. Ligjerata im, megjithatë,nuk është një përpjekje për të rindërtuar një historiografi të feminizmit dhe lëvizjen e grave në Kosovë në të kaluarëm dhe tash. Në vend të kësaj, ajo është një ndërhyrje që kërkon të theksojë rrjedhshmërinë historike të marrëdhënieve kohore dhe hapësinore të feminizmit, si një ide, teori dhe politikë-dhe për të tregojë mënyrat se si ka rezonuar nëpër narrativa dhe modele te mobilizimit të grave në Kosovë në dy dekadat e fundit .

Dr. Vjollca Krasniqi, sociologe. Mban titullin e Ph.D. nga Universiteti i Lubjanës. Ka arritë titullin M.Sc. në programin Gjinia, Zhvillimi dhe Globalizimi nga London School of Economics dhe Shkencave Politike (LSE), dhe një diplomë BA në Filozofi dhe Sociologji nga Universiteti i Prishtinës. Ajo është ligjeruese në Sociologji në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Interesat e saj të hulumtimit janë: Evropa Juglindore, gjinia, ndërtimin nacionale dhe të ndërtimit të shtetit, paqeruajtëse / ndërtimin e paqes, zhvillimin, etnia, kujtesa kolektive, lufta, teoritë post-koloniale, teoritë feministe, trupi, sociologjia e jetës së përditshme, trans -nationalism dhe përfaqësimi, etnografinë. Ajo ka shkruar mbi zhvillimet politike, shoqërore, dhe gjinore në Ballkan. Publikimet e saj përfshijnë: “Beyond the Incomplete: The Politics of Social Change in Kosovo” in Cvetičanin. P. (ed.) A Life of Tomorrow: Social Transformations in South East Europe (University of Skopje, Macedonia, February 2015); “Disability, Politics and Culture in Kosovo”, Socialno delo (Faculty of Social Work, University of Ljubljana, November 2014); “The Topography of the Construction of the Nation in Kosovo” in Pål Kostø (ed.) Strategies of Symbolic Nation-Building in South Eastern Europe, (London: Ashgate, March 2014); “Another Report on the Banality of Evil: The Cultural Politics of the Milošević Trial in Kosovo,” in Timothy Waters (ed.) The Milošević Trial: An Autopsy, (Oxford University Press, December 2013); Kombformimi Simbolik në Evropën Juglindore [Symbolic Nation-Building in South Eastern Europe] (ed.) (Prishtinë, QHPGJ, September 2013); “Feminism, Globalisation and Capitalism,” in Kasić, B., Petrović, J., Prelenda, S., Slapšak, S. (eds.) Feminist Critical Interventions: Thinking Heritage, Decolonising, Crossings (Red Athena University Press, Zagreb, September 2013); “Neo-Colonial Regimes, Sexual Politics, and State-Building in Kosova” in Free and Sovereign: Art, Theory and Politics. A Book of Essays and Interviews on Kosovo and Srbija, (Novi Sad, Censura, Kontekst Galerija, May 2013); “The Gender Politics of Post-War Reconstruction in Kosova,” in Christine Eifler and Ruth Seifert (eds.), Gender Dynamics in Post-Conflict Reconstruction (Bern, New York, Oxford: Lang Publishers, 2009); “Imagery, Gender, and Power: The Politics of Representation in Post-War Kosova,”Feminist Review, Vol.86 (July 2007); The Politics of Remembrance and Belonging: Kosovar Women since the War [co-authored] (Prishtina: CRGP, 2006)

Ajo ka qenë një anëtare e Academic Fellowship, Instituti i Shoqërisë së Hapur gjatë 2010-2015. Ajo ishte një dijetare ne British Chevening  në vitin  2004-2005. Ajo ka qenë aktive në lëvizjen e grave në Ballkan dhe e ka organizuar dhe ka marrë pjesë në një numër të madhe të konferencave ndërkombëtare për çështjet politike dhe gjinore.


Shkolla Verore si Shkollë është e pjesë e programit vjetor të Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtnë dhe mbështetet nga: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, Culture for all – faza III, Kosova Foundation for Open Society, Friedrich Ebert Stiftung, Ministria e Kulturës e Republikës së Shqipërisë, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës, Ministria për Integrim Europian e Republikës së Kosovës, Kanceleria Federale e Autrisë, Ministria Federale për Evropë, Integrim dhe Punë të Jashtme e Austrisë, Technomarket, Sindikata, X-print, Ujë Rugove dhe DZG.