• MoMA dhe Programi Ndërkombëtar
MoMA dhe Programi Ndërkombëtar
MoMA dhe Programi Ndërkombëtar

9 Janar, 2007, ora 19:00

Stacion Qendra për Art Bashkëkohor, Prishtinë
Ligjeratë nga Porter McRay, Muzeu i Artit Amerikan, Nju Jork.

“MoMA dhe Programi Ndërkombëtar” është ligjeratë për vitet e hershme të Muzeut të Artit Modern në Nju Jork dhe zhvillimit të Programit Ndërkombëtar të tij, që rezultoi me disa ekspozita lëvizëse të Artit Modern Amerikan në Evropë, në vitet e 50ta të shekullit XX.

Këto ekspozita, të dominuara nga “Ekspresionizmi Abstrakt”, zhvendosën qendrën e skenës së artit nga Evropa në Amerikë.

Porter McRay është bashkëpunëtor i Muzeut të Artit Amerikan, një institucion i përkushtuar në mbledhjen, ruajtjen dhe ekspozimin e kujtimeve për ekspozitat e artit Amerikan të shfaqura në Evropë gjatë viteve të 50ta të shekullit XX.