• Book Launch në Frankfurter Kunstverein

Prezantimi i publikimit "Rruga në mes të Prishtinës dhe Beogradit ka 28.000 objekte të ndërtuar  papërshtatshëm. Pra, kurrë nuk do të jetë një Autobahn!", Redaktuar nga Albert Heta dhe Vala Osmani.

Lexim publik i teksteve:
'What is to be done with Kosova?' nga Agon Hamza dhe 'Speculative Provisionality' nga Albert Heta.

Premte, më 21 Nëntor 2008, ora 17:30

Vendi: Libraria Labirint
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

"Rruga në mes të Prishtinës dhe Beogradit ka 28.000 objekte të ndërtuar  papërshtatshëm. Pra, kurrë nuk do të jetë një Autobahn” përfshin: transkriptet nga seminari "Politikat Kulturore si Kriza Menaxhimi? ' projektuar si një sfidë jo vetëm për skenën kosovare kulturore dhe politike, por edhe të intelektualëve Europianë për t'i ndihmuar ata të shohin procesin politik në Kosovë si një proces Evropian, që nuk ka të bëjë vetëm politika dhe politikanët, por edhe opinionistët dhe punëtorë të kulturës në Evropë; dhe tekstet.

Evropa e ardhme është duke u hartuar në Kosovë.

Kjo ngjarje është projektuar për të nxitur skenën e artit larg për mënyrën jo-artikulare të funksionimit dhe larg nga një regjim që preferon dhe promovon artisti pa ndonjë pozitë, edhe kur punojnë në kontekst tejet të ngarkuar politikisht.

Në kontekstin më të gjerë kjo ngjarje dhe ky botim përfshin gjeografinë dhe qytetet në Evropë me kontributet individuale të zgjedhur me potencial për të riorganizuar mendimin bashkëkohor.

Transkriptet e prezantimeve nga Andrea Hummer, Albert Heta, Boris Buden, Mehmet Behluli, Shkelzen Maliqi, Petrit Selimi, Besnik Pula, Borka Pavicevic, Branimir Stojanoviq, Prelom kolektive, Marion Hamm, Erden Kosova, Maritta Muukkonen, Milica Tomic, dhe tekstet nga viti 2006 deri në vitin 2008 nga Boris Buden, Branimir Stojanoviq, Erden Kosova, Maritta Muukkonen, Despina Zefkili, Nita Luci, Besnik Pula, Agon Hamza dhe Albert Heta - duke shënuar një kohë dhe një proces në Kosovë, Serbi dhe realitete të tjera Evropiane.

Këto janë perspektiva individuale në Evropë dhe Kosovës, në vendet, çështjet, politikat kulturore dhe sfidat e hasura, dhe Serbia.

Publikimi "Rruga në mes të Prishtinës dhe Beogradit ka 28.000 objekte të ndërtuar  papërshtatshëm. Pra, kurrë nuk do të jetë një Autobahn” është produkt i seminarit "Politikat Kulturore si Kriza Menaxhimi?” projekt nga Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, në bashkëpunim me eipcp, Vjenë në kuadër të projektit Translate Beyond Culture: The Politics of Translation.

"Politikat Kulturore si Kriza Menaxhimi?" është mbështetur nga Fondacioni Kulturor Europian, eipcp, Vjenë, Zyra Zvicerane në Prishtinë, Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur, DZG dhe Raster.

"Rruga në mes të Prishtinës dhe Beogradit ka 28.000 objekte të ndërtuar  papërshtatshëm. Pra, kurrë nuk do të jetë një Autobahn”, Redaktuar nga Albert Heta dhe Vala Osmani.

Botuesi: Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë.

Size: 110x178 mm
Faqe: 272
Designed në Kosovë nga DZG
Shtypur në Kosovë nga Raster

ISBN 978-9951-543-00-2