• Bisedë me Artistën: Milica Tomic
Milica Tomic

Milica Tomic

Milica Tomic ka lindur në Beograd. Diplomoi në Akademinë e Arteve të Bukura dhe magjistroi në Beograd, punon dhe jeton në Beograd si artiste vizuele, kryesisht video, film, art konceptual, fotografi, performancë, akcion, instalacion të dritës dhe zërit, web projekte etj.

Tomic ka ekspozuar në një kontekst të gjërë ndërkombëtar përfshirë Bienalën e Venedikut 2001, 2003, Bienalin Sao Paulo 1998, Bienalin e Stambollit 2003 dhe Bienalin e Sidnei 2006, Bienalin e Pragës 2007, Gyumri Bienale 2008 si dhe në Muzeun e Artit Modern në Arnhem, Kunsthalle Vienna, Muzeu i Artit Modern, Stockholm, Muzeu i Artit Modern Vienna, Fondacioni Miro Barcelona, Muzeu Ludwig Budapest, Muzeu Ludwig Vienna, Malmo Konsthalle, Palazzo Della Triennale Milano, Muzeu i Artit Bashkëkohor Beograd, Muzeu i Artit Bashkëkohor Leipzig, Muzeu Shtetëror i Artit Bashkëkohor Thessaloniki, Kunsthalle Fridericianum Kassel, Copenhagen Qendra për Art Bashkëkohor, Muzeu i Artit Brooklyn, New York, Muzeu Freud. Londër, KIASMA Helsinki, Muzeu i Artit Kombëtar, Oslo, Stedelijk Muzeu, Amsterdam, Muzeu Brooklyn, New York etj.

2006 DAAD Artist në Residencë Berlin, Gjermani 2004 ArtPace San Antonio, Texas, SHBA.

Milica Tomic ka lindur në Beograd. Diplomoi në Akademinë e Arteve të Bukura dhe magjistroi në Beograd, punon dhe jeton në Beograd si artiste vizuele, kryesisht video, film, art konceptual, fotografi, performancë, akcion, instalacion të dritës dhe zërit, web projekte etj.

Tomic ka ekspozuar në një kontekst të gjërë ndërkombëtar përfshirë Bienalën e Venedikut 2001, 2003, Bienalin Sao Paulo 1998, Bienalin e Stambollit 2003 dhe Bienalin e Sidnei 2006, Bienalin e Pragës 2007, Gyumri Bienale 2008 si dhe në Muzeun e Artit Modern në Arnhem, Kunsthalle Vienna, Muzeu i Artit Modern, Stockholm, Muzeu i Artit Modern Vienna, Fondacioni Miro Barcelona, Muzeu Ludwig Budapest, Muzeu Ludwig Vienna, Malmo Konsthalle, Palazzo Della Triennale Milano, Muzeu i Artit Bashkëkohor Beograd, Muzeu i Artit Bashkëkohor Leipzig, Muzeu Shtetëror i Artit Bashkëkohor Thessaloniki, Kunsthalle Fridericianum Kassel, Copenhagen Qendra për Art Bashkëkohor, Muzeu i Artit Brooklyn, New York, Muzeu Freud. Londër, KIASMA Helsinki, Muzeu i Artit Kombëtar, Oslo, Stedelijk Muzeu, Amsterdam, Muzeu Brooklyn, New York etj.

2006 DAAD Artist në Residencë Berlin, Gjermani 2004 ArtPace San Antonio, Texas, SHBA.