• Conversation Piece nga Tobias Kasper
Conversation Piece nga Tobias Kasper

15 Nëntor 2008, 19:00

Conversation Piece, nën regjin e regjisorit Italian Luchino Visconti nga vitit 1974 do të jetë pika fillestare për prezentimin e Tobias Kasper si dhe lidhjet të tjera me tema që ndërlidhën me filmin dhe të cilat kanë tërhjekë vëmendjen e tij: fonti Baskerville, dhe Helvetica, artistët si Moholy-Nagy, Jan Tschichold, Christopher Williams, Georgre Seurat dhe Susan Sontag me Shënimet për Kampin nga libri Kundër Interpretimit.

Tobias Kasapr ka lindur në Basel (1984). Punon dhe jeton në Hamburg, Gjermani.