Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë
Rr. Henrik Bariç No.23
10000 Prishtina
Republika e Kosovës
Tel. & Fax: +383-(0)38-222-576
Mob: +383-(0)46-222-576
E-mail: info@stacion.org


Adresa:
Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë 
P.O. BOX 262
10000 Prishtina
Republika e Kosovës

Orari i punës
E martë - E premte, 11:00 - 15:00

Klubi i Boksit
Rr. Mark Isaku
10000 Prishtina 
Republika e Kosovës

Orari i Punës
Orari i ekspozitave të hapura


Zyrtatët e lartë

Drejtor

Albert Heta - albertheta@stacion.org

Drejtore e Programit
Vala Osmani - valaosmani@stacion.org

Bashkëpunëtore e Zhvillimit
Venera Çoçaj - veneracocaj@stacion.org

Kordinatore Bashkëpunuese e Programit
Qëndresa Deda - qendresededa@stacion.org

 

Këshilli
Marina Abramović, Zdenka Badovinac, Andrea Hummer, Adam Kleinman, Erden Kosova, Edi Muka, Daniel Cosentino, Cornelia Solfrank, Axel Wieder.