• WinnersLosers (part one) Flaka Haliti - Opening
Fituesit/ Humbësit (pjesa e parë)

Fituesit/ Humbësit (pjesa e parë): Flaka Haliti

Prej 20 Mars deri me 5 Prill 2006 në Stacion do të tregohen dy punë dhe dy artistë që nuk e  kanë fitu shpërblimin “Artistët e së nesërmës”, që organizohet nga Galeria e Arteve e Kosovës.

Me 20 Mars 2007, puna e Fituesit/Humbësit Lozonjar (1) do të ekspozohet në Stacion.

E kom pa një definicion sipas të cilit një program bjen (humb) kur ndeshet me një gjendje të jashtëzakonshme apo dështon të punojë në një mënyrë të pritshme. Pyetja ime është çka pritëj dhe ende pritet prej neve artistëve apo çka presim ne artistët (nga një garë e si kjo)?

Ne vazhdimisht flasim për korrupcionin e sistemeve të tjera në shoqërinë tonë. Këta dy artistë janë këtu për të na ndihmu me reflektu për këtë proces, me na tregu punët e tyre dhe nuk shërbejnë si ndonjë shembull për ndonjë vendim që është marrë në lidhje me punën e tyre. Ky seleksionim i punëve dhe artistëve për këtë cikël është selekcionimi im personal. Por mund të them që artistë të tjerë kanë vë në pyetje procesin që prodhon fituesin.