• Kosova, wall painting, Stacion Center for Contemporary Art, Prishtina (2008)
Kosova

Jens Haaning: Kosova
Pune kuratoriale: Albert Heta

Hapja: 26 Qershor 2008
26 Qershor 2008 - 20 Gusht 2008

Unbelievable! Artist talk me Jens Haaning
27 Qershor 2008, 20:00

Jens Haaning dhe Albert Heta
28 Qershor 2008, 21:00

Address: Bul. Ilinden 38, 1000 Skopje
Co-organized with Press to Exit Skopje

Nuk ka tekst për këtë ekspozitë. Duheni me qenë k’tu për me pa.


Qysh me ardh
ë këtu?
Në Prishtine mundeni me ardhë me aeroplan direkt prej Vjenes, Budapestit, Zagrebit dhe Tiranës. Fluturimet charter e lidhin Prishtinën me shumicën e qyteteve të mëdha në Evrope dhe me Nju Jorkun. Aeroporti i Shkupit është vetëm 80 km larg Prishtinës. Stacion - Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë gjendët në qendrën e qytetit të vjetër të Prishtinës. Prishtina është kryeqyteti i Republikës së Kosovës.