• Marko Markovic: BALKAN, Performance in Stacion CCA, Prishtina (2008)
Reflektime të reja mbi Ballkanin e vjetër

Reflektime të reja mbi Ballkanin e vjetër

Propozime dhe punë nga artistët pjesëmarrës në Politika e artit
Bashkëkohor: Puntoria1

20-25 Shtator, 2008
Hapja: 24 Shtator 2008, ora 19:00

Puna kuratoriale Romano Stefano

Artistët: Flaka Haliti, Fatmir Mustafa, Tihomir Topuzovski, Danilo Prnja, Era Tula, Nikolin Bujari, Sebastjan Leban, Stas Kleindiest, Artan Balaj, Fitore Isufi – Koja.

5+1 ditë debat intensiv, 27 pjesëmarrës, diskutime dhe akcione në qytet, 10 artistë të përballur me konceptin punues të pasqyrës globale dhe projektin politika e artit bashkëkohor të vendosur para tyre nga organizatorët. Rezultati? Rezultati është ende larg. Shpresojmë që tani më mund të shihet procesi i cili është para nesh.