• Against Art - Goran Djordjević, 1979-1985
Against Art - Goran Djordjević, 1979-1985

nga Branislav Dimitrijeviq
AGAINST ART - Goran Gjorgjeviq, 1979-1985

1 Gusht 2015,në orën 20:00

Vendi: Klubi i Boksit
Rruga Mark Isaku, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

AGAINST ART është dashur të jetë titulli i ekspozitës së Goran Djordjevic e mbajtur në janar të vitit 1980 në Qendrën Kulturore Studentëve në Beograd. Por kuratori i galerisë vendosi se ky titull ishte shumë provokativ, ose dëmtues për punën e galerisë, kështu që vetë  artisti vendos për të thirrur projektin e tij Ekspozita. Mirëpo, në anën e pasme të ftesën është shkruar: Punimet në këtë ekspozitë nuk janë punime arti. Ato janë vetëm qëndrim ndaj artit. Ose, më saktësisht, janë qëndrim kundër artit. Mendoj se ky është pa dyshim momenti i fundit për ta larguar masken e lirisë dhe të humanizmit nga arti, që të zbulohet fytyra e një shërbëtorit besnik dhe i përulur.

Kjo ishte koha kur Goran Djordjević vuri në dyshim ekskluzivitetin e narrativave tradicional të artit, por edhe rolin e luajtur nga "praktika e ri artistik", që përfshin shumë variante të artit konceptual të viteve 1970. Pas "zhgënjimit" me iniciativën për International Strike of Artists më 1979, dhe pas rikonsidurimit të natyrës ikonoklasike të artit konceptual, Djordjević filloi të përdorte një strategji tjetër për "luftën kundër artit ku mjet është vetë arti": kopjen.

Prej vitit 1985 kanë ndodhur një numër të ngjarjesh që janë lidhur me Djordjevic (International Exhibition of Modern Art in 1986, Salon de Fleurus in New York in the 1990s, Kunsthistorisches Mausoleum hapur në Beograd, dhe shumë të tjerë), ku substance e dendur teorike e kopjes zbulohet në shumë tregime dhe kontekste. Synimi I prezantimit është të hedhë pak dritë mbi veprat e Goran Gjorgjeviq para 1985 ashtu që tregohet gjenealogji e një fushe specifikr dhe aktivisht "periferike", të artit.

Dr Branislav Dimitrijeviq është Profesor i Historisë dhe Teorisë së Artit në Shkollën e Artit dhe Dizajnit në Nova Academia në Beograd. Ai gjithashtu ligjeron  në kursin Kuratoriale në Universitetin e Arteve të Beogradit (Programi Erasmus). Fusha kryesore e hulumtimit të tij historike është arti vizual, Pop kultura dhe film në Jugosllavinë socialiste. Si një kurator ai eksploron "Specifikat e lokacionit" dhe "narracionin fizik" në artin bashkëkohor dhe politikat e ekspozimit. Projektet e tij kuratorial përfshijnë: Murder1 (CZKD, Belgrade, 1997), Konverzacija (MOCAB, 2001), Situated Self: Confused, Compassionate, Conflictual (Helsinki City Museum; MOCAB, 2005),Breaking Step – Displacement, Compassion and Humour in recent art from Britain (MOCAB, 2007), FAQ Serbia (ACF, New York, 2010), No Network (D0 Nuclear bunker, Konjic, Bosnia, 2011) etj

Në njëzet vitet e fundit ai ka shkruar dhe edituar shumë libra dhe katalogë përfshirë: Art in Serbia 1989-2001 (MOCA Belgrade, 2005), Good Life: Physical Narratives and Spatial Imagination (Belgrade Cultural Centre, 2012) and most recently GoranDjordjević - Against Art (MOCA Belgrade, 2014). Që nga viti 2014 ai shkruan rregullisht në çështjet politike dhe kulturore për "Peščanik" web portal

(http://pescanik.net/author/branislav-dimitrijevic/).

Dimitrijeviq ka një diplomë MA në historinë dhe teorinë e artit nga Universiteti i Kent (Angli), dhe ka marrë PhD e tij në Studime Kulturore Interdisiplinore nga Universiteti i Arteve në Beograd, për temën mbi shfaqjen e kulturës konsumatore në Jugosllavinë socialiste.

Selectedtextsavailable në: https: //independent.academia.edu/BranislavDimitrijevic


Shkolla Verore si Shkollë është e pjesë e programit vjetor të Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë dhe mbështetet nga: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, Culture for all – faza III, Kosova Foundation for Open Society, Friedrich Ebert Stiftung, Ministria e Kulturës e Republikës së Shqipërisë, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës, Ministria për Integrim Europian e Republikës së Kosovës, Kanceleria Federale e Autrisë, Ministria Federale për Evropë, Integrim dhe Punë të Jashtme e Austrisë, Technomarket, Sindikata, AMM, X-print dhe DZG.