• Shkolla Verore si Shkollë 2021: Kursi 10
Kursi 10: Si të zhvillojmë, të shtyejmë përpara dhe shkruajmë gazetari në formë të gjatë?
Kursi 10: Si të zhvillojmë, të shtyejmë përpara dhe shkruajmë gazetari në formë të gjatë?
Kurs nga Scott Anthony
2 – 7 gusht, 2021
2 ECTS kredi

Afati për aplikim është deri me 16 korrik 2021.

Përshkrimi i kursit
Zhvillimi i projekteve kërkimore krijuese me cilësi të lartë është jashtëzakonisht e gjatë - është gjithashtu një proces që mund të gjenerojë stres të konsiderueshëm material. Si rezultat, gjatë dhjetë viteve të fundit, gjatë zhvillimit të sezoneve, ekspozitave dhe projekteve krijuese, unë shpesh kam përvetësuar materialin e gjeneruar nga kërkimet e mia krijuese të paguara për gazetarinë e formës së gjatë. Përveç lehtësimit të problemeve materiale, kam parë që kjo punë mund të jetë e dobishme edhe në gjenerimin e materialeve të reja, testimin e reagimeve ndaj punës tuaj dhe ndërtimin e rrjeteve më të mëdha të bashkëpunëtorëve simpatikë. Duke u mbështetur në këtë përvojë, ky kurs është krijuar për t'ju ndihmuar të përdorni më shumë kërkimin që prodhoni. Ne do të shohim se si mund të zhvilloni projekte me shkrim të gjatë - përbërësit që ju duhen dhe ku t'i merrni, formatet që mund t'ju ndihmojnë t'i paketoni ato dhe pajisjet letrare që mund të kornizojnë më mirë punën tuaj. Ne gjithashtu do të shikojmë se si, kur dhe ku të ngrihet. Klasa përzien ekzaminimin e rasteve studimore me diskutime në grupe dhe punëtori. Do të ketë disa lexime para klasës dhe nganjëherë do t'ju kërkohet të përgatisni shkrime të shkurtra dhe t'i sillni në klasë me vete.

Biografia
Scott Anthony është një shkrimtar dhe historian me qendër aktualisht në Singapor. Së bashku me një karrierë me shkrim në Future Publishing, The Guardian dhe The Times në Mbretërinë e Bashkuar ai ka punuar për BBC, Victoria dhe Albert Museum, Instituti Britanik i Filmit, Muzeu i Shkencës dhe Muzeu Kombëtar i Futbollit në një sërë projektesh, ngjarjesh dhe ekspozitat.

Pjesëmarrja
10 pjesëmarrës do të zgjedhen për këtë kurs. Pjesëmarrësit e interesuar duhet t’i lexojnë kushtet e përgjithshme për regjistrim, ta plotësojnë Formularin e aplikimit, ta bashkangjesin dokumentacionin e kërkuar dhe ta dergojnë nëpërmes sistemit online. Aplikimet me dokumentacion të munguar nuk do të shqyrtohen. Pjesëmarrësit mund të marrin pjesë në më shumë se një kurs.
Programi ofron bursa për pjesëmarrësit e zgjedhur nga Kosova. Një numër i kufizuar i bursave, që mbulojnë pagesën për pjesëmarrje, janë në dispozicion për pjesëmarrësit nga vendet e tjera.