• Shkolla Verore si Shkollë 2021: Kursi 2
Kursi 2: Pjesë të Veçanta, Karakteristika - në Mediat e Turbulluara të së Tashmes
Kursi 2: Pjesë të Veçanta, Karakteristika - për Mediat e Turbulluara të së Tashmes
Kurs nga Esther Leslie
2 - 7 gusht, 2021
2 ECTS kredi

Afati për aplikim është deri me 16 korrik 2021.

Përshkrimi i kursit
Ky kurs përballet me materiale - mjegullat, shkumat, ajëri i grimcuar, lloqi, eteri, kristale, lëngje - ato që kanë qenë gjithmonë përreth, por që fitojnë domethënie të reja. Këto janë materiale të lidhura në mjedise të reja teknologjike - ato të formuara nga dhe në lidhje me kompjuterin n’re (cloud computing), ekranet me prekje, animacionin CGI, Networks of Things, sistemet e vizualizimit nën-përceptues. Midis këtyre çështjeve dhe këtyre teknologjive është njeriu, por kjo është një fantazi - njeriu është qëlluar përmes – i krijuar nga dhe me - me këto materie dhe këto teknologji. Në kontekstin e materies, nga e cila buron një rëndësi ideologjike dhe poetike, dhe teknologjitë, të cilat janë gjithashtu konstruksione idealiste, është e mundur të prodhohet një mjedis - ndryshe nga mjedisi armiqësor që depërton në të gjithë botën, një atmosferë toksikisht politike - një mjedis në të cilën estetika politike mund të kapë fazën në interes të analizës kritike.

Biografia
Esther Leslie është Profesoreshë e Estetikës Politike në Birkbeck, në Universitetin e Londrës. Librat e saj përfshijnë studime të ndryshme dhe përkthime të Walter Benjamin, si dhe Hollywood Flatlands: Animacion, Teoria Kritike dhe Avant Garde (Verso, 2002); Bota sintetike: natyra, arti dhe industria kimike (Reaktion, 2005); Derelicts: krimbat e mendimeve nga rrënojat (Unkant, 2014), Kristale të lëngëta: Shkenca dhe Arti i një forme fluide (Reaktion, 2016) dhe më të thellë në Piramida (me Melanie Jackson: Banner Repeater, 2018). Puna në të ardhmen përfshin kërkime për një ekspozitë në Institutin e Artit Modern të Middlesbrough mbi industritë kimike të veri-lindjes së Anglisë dhe rëndësinë poetike dhe politike të gjalpit në Irlandë për Bienalen e Limerick 2020.

Pjesëmarrja
10 pjesëmarrës do të zgjedhen për këtë kurs. Pjesëmarrësit e interesuar duhet t’i lexojnë kushtet e përgjithshme për regjistrim, ta plotësojnë Formularin e aplikimit, ta bashkangjesin dokumentacionin e kërkuar dhe ta dergojnë nëpërmes sistemit online. Aplikimet me dokumentacion të munguar nuk do të shqyrtohen. Pjesëmarrësit mund të marrin pjesë në më shumë se një kurs.

Programi ofron bursa për pjesëmarrësit e zgjedhur nga Kosova. Një numër i kufizuar i bursave, që mbulojnë pagesën për pjesëmarrje, janë në dispozicion për pjesëmarrësit nga vendet e tjera.