• Shkolla Verore si Shkollë 2021: Kursi 9
Kursi 9: Muzeu, rishikim kritik
Kursi 9: Muzeu, rishikim kritik
Kurs nga Patricia Falguières
9 – 14 August, 2021
2 ECTS kredi

Afati për aplikim është deri me 16 korrik 2021.

Përshkrimi i kursit
Qëllimi i këtij seminari është të rishikojë dhe përpunoj analizat kryesore të Muzeut të prodhuara që nga vitet 1950: ndërhyrjet kritike të artistëve, propozimet e arkitektëve, skenarët kritikë të sociologëve dhe antropologëve që kanë nxjerrë në pah pavetëdijen e këtij institucioni perëndimor dhe borgjez.

Kjo valë kritike doli kundër bumit të muzeut në vitet 2000: futja e muzeve kryesore në botë në qarqet ndërkombëtare të qirasë kapitaliste dhe turizmit masiv.
A është akoma e mundur të lidhet muzeu me një program emancipimi? Kjo do të jetë pika jonë e fillimit.
A është akoma e mundur të asocohet muzeu me një program emancipimi? Kjo do të jetë pika jonë e fillimit.

Qëllimi i këtij seminari është të ndërtojë një korpus të ri të teksteve dhe referencave për muzeun e ardhshëm.

Biografia
Patricia Falguières është profesoreshë në School for Advanced Studies in Social Sciences (EHESS), Paris. Ajo ka botuar punë për filozofi dhe artin e Rilindjes, klasifikime, enciklopedi dhe lindjen e muzeut, duke përfshirë Les Chambres des merveilles, (Bayard, 2002). Ajo ishte redaktore për botimin francez të librit klasik Julius von Schlosser’s classic book Die Kunst – und Wunderkammern der Spätrenaissance (Paris, Macula, 2012), dhe publikoi një edicion kritik të Inside the White Cube nga Brian O'Doherty (Paris, Zurich, 2008), si dhe studime të shumta në historinë e muzeve dhe koleksioneve. Në vitin 2014, ajo botoi Carlo Scarpa, art d'exposer, një libër nga Philippe Duboy, në kuadër të koleksionit që ajo krijoi për Fondacionin Maison Rouge në Paris, Francë.
Aktualisht ajo është duke punuar në Renaissance Technè, një casje ndaj artit si një mënyrë prodhimi, nëpërmjet ontologjisë së Aristotelit. Krahas Caroline Van Eck (Universiteti Leyden), ajo drejtoi Arts, shpikjen, industrie seminar në Institut National d’Histoire de l’Art, Paris, Francë dhe Gottfried Semperconference. Ajo ka botuar gjerësisht për Artin Bashkëkohor (monografi për Thomas Hirschhorn, Cristina Iglesias, Anri Sala, Mona Hatoum, Bernard Frise, Allora & Calzadilla, Abraham Cruzvillegas, Philippe Thomas, Julie Ault, Danh Vo Art...ose ese mbi artin konceptual, marrëdhënien mes artit dhe teatrit etj). Së bashku me Elisabeth Lebovici dhe Natasha Petresin, ajo drejton seminarin ndërkombëtar Something you should know at the EHESS. Aktualisht është Kryetare e French National Center for Visual Arts (CNAP).

Pjesëmarrja
10 pjesëmarrës do të zgjedhen për këtë kurs. Pjesëmarrësit e interesuar duhet t’i lexojnë kushtet e përgjithshme për regjistrim, ta plotësojnë Formularin e aplikimit, ta bashkangjesin dokumentacionin e kërkuar dhe ta dergojnë nëpërmes sistemit online. Aplikimet me dokumentacion të munguar nuk do të shqyrtohen. Pjesëmarrësit mund të marrin pjesë në më shumë se një kurs.

Programi ofron bursa për pjesëmarrësit e zgjedhur nga Kosova. Një numër i kufizuar i bursave, që mbulojnë pagesën për pjesëmarrje, janë në dispozicion për pjesëmarrësit nga vendet e tjera.