• Shkolla Verore si Shkollë 2021: Kursi 5
Kursi 5: Të kujtuarit si ardhmëri
Kursi 5: Të kujtuarit si ardhmëri
Kurs nga Sezgin Boynik
2 - 7 gusht, 2021
2 ECTS kredi

Afati për aplikim është deri me 16 korrik 2021.

Përshkrimi i kursit
Kursi do të merret me trashëgiminë artistike të avant-gardës së mbetur. Duke u përqëndruar në projektet e fundit të aktualizimit të artit avant-gardë, kursi do të diskutojë rëndësinë teorike dhe historike të këtyre praktikave për format dhe vështirësitë e sotme. Pika fillestare e kursit nis me idenë se avant-garda e mbetur, veçanërisht e të njëzetave dhe të tridhjetave, po përfshihej haptas me kontradikta dhe antagonizma të pazgjidhura shoqërore. Kjo formë jo e pastër e etikës së avangardës transformoi marrëdhënien midis artit dhe politikës në dy nivele:
Duke prezantuar dialektikën radikale, efektet e së cilës u ndjenë përtej institucioneve të artit;
Duke eksperimentuar me kërkesat aktuale shoqërore të ditës dhe duke kërkuar forma të reja përfaqësimi të bazuara në transformim dhe tepricë.

Në kurs do të diskutojmë rezultatet e dialektikës së avant-gardës, bazuar në teprica duke u përqëndruar në tre punime të fundit që aktualizojnë format e avant-gardës.
Janko, Mbreti Shqiptar nga Ilya Zdanevich - një shfaqje e bazuar në gjuhën zaum (jo-kuptimore), botuar për herë të parë në 1918 në Tbilisi. Shfaqja flet për Janko, një gomar i shpallur mbret në Shqipëri dhe është një nga veprat më Dadaiste që kritikon luftën, imperializmin, nacionalizmin dhe regjimin e lashtë. Botimi, i cili përfshin përkthimin e parë të Janko, Mbreti shqiptar dhe materiale të gjera që kontekstualizojnë krijimin e tij, do të dalë nga Shuplak-Shuplak Press (Prizren, 2022)
Art Market nga Karel Teige - një libër nga Teige i shkruar në 1936, gjatë thelbit të konflikteve më të ashpra midis eksperimenteve artistike dhe angazhimeve politike të internacionalizmit Surrealist. Libri është kondensimi i filozofisë së Teige bazuar në dialektikën pa kompromis të të kundërtave dhe është dokumenti i përpjekjes së fundit të të menduart të artit përtej institucioneve kapitaliste dhe gjykimeve Staliniste. Përkthimi i parë i librit me interpretime teorike dhe historike do të botohet nga Rab-Rab Press / Contradiction (Helsinki / Prague, 2021).
Sickle of Sintax and Hammer of Tautology - një antologji që ofron përmbledhjen e parë në gjuhën angleze të historisë së prodhimit konkret dhe atij vizual të poezisë në Jugosllavinë socialiste midis 1968 dhe 1983. Ajo përqendrohet në poezinë eksperimentale të botuar në revista të prodhuara në masë dhe diskuton format konkrete dhe vizuele të poezisë si një përpjekje për demokratizimin e artit avant-gardë. Antologjia është botuar si një botim special i revistës OEI, numri 90-91 (Stokholm, 2021).

Biografia
Sezgin Boynik është teoricient që jeton dhe punon në Helsinki. Ai ka përfunduar doktoraturën në Kinematografinë Jugosllave të njohur si “Black Wave”. Ai ka bashkë-redaktuar Nationalism and Contemporary Art: Critical Reader (MM & Exit, 2007) dhe History of Punk and Underground në Turqi (Historia e punk dhe underground në Turqi) (BAS, 2008). Publikimet e kohëve të fundit përfshijnë: Noise After Babel: Language Unrestrained (Spector Books, 2015, me Minna Henriksson), In the Belly of the Beast: Art & Language New York Project (Rab-Rab Journal Vol. 4, No. 2, 2017 me Michael Corris), Coiled Verbal Spring: Devices of Lenin's Language (Rab-Rab Press, 2018). Aktualisht është duke punuar në një monografi rreth kontekstit teorik dhe politik të Kolektivit Black Audio Film dhe mbi koleksionin e poezisë konkrete jugosllave.
Ai është redaktor i Rab-Rab: Revistë për Hulumtim Formal dhe Politik në Art,dhe Rab-Rab Press, një platformë botuese e pavarur me seli në Helsinki.

Pjesëmarrja
10 pjesëmarrës do të zgjedhen për këtë kurs. Pjesëmarrësit e interesuar duhet t’i lexojnë kushtet e përgjithshme për regjistrim, ta plotësojnë Formularin e aplikimit, ta bashkangjesin dokumentacionin e kërkuar dhe ta dergojnë nëpërmes sistemit online. Aplikimet me dokumentacion të munguar nuk do të shqyrtohen. Pjesëmarrësit mund të marrin pjesë në më shumë se një kurs.

Programi ofron bursa për pjesëmarrësit e zgjedhur nga Kosova. Një numër i kufizuar i bursave, që mbulojnë pagesën për pjesëmarrje, janë në dispozicion për pjesëmarrësit nga vendet e tjera.