• Branimir Stojanović në Shkolla Verore si Shkollë 2019
Branimir Stojanović: Svi govore (Të gjithë flasin)
Branimir Stojanović në Shkolla Verore si Shkollë 2019
14 gusht, 2019, 20:00
Vendi: Klubi i Boksit

Shkolla Verore si Shkollë
5 - 21 gusht, 2019

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtina ka kënaqësinë të prezentoj " Svi govore (Të gjithë flasin)" nga Branimir Stojanović, pjesë e Programit Publik të Shkolla Verore si Shkollë 2019.

Puna e Stojanović‘ "Të gjithë flasin" është frymëzuar drejtpërdrejt nga praktika dhe politikat e plenumit të Studentëve në Zagreb 2008-2009.

Ideja e pronësisë shoqërore, në këtë rast, e testuar në fushën e artit, implikon një numër pyetjesh dhe prezanton dilema me sa duket të përjetshme në një situatë komplekse polemike - kush krijon vepra arti dhe kush i interpreton, çfarë do të thotë të ekspozosh në një ekspozitë, dhe çfarë të thuhet për artin, çfarë konsiderohet kontekst institucional, shoqëror dhe politik i artit, për të cilin flasim këtu?
Ndër pyetjet e ngritura është edhe shkalla në të cilën subjektiviteti i secilit prej gjashtëdhjetë aktorëve në përmbledhjen videos të Stojanović-it është ngulitur në një mekanizëm interpretues kolektiv, i cili kthehet në pyetjen e marrëdhënies së artistit individual, komunitetit artistik dhe institucionit të " artit ”- në këtë rast ekspozitat vjetore përfaqësuese me traditë (dhe çmime).

Kështu që, në cilën mënyrë dhe në emër të kujt fjalimi në personin e parë të secilit folës - artist - vullnetar konfirmon ose vë në pyetje supozimin e mbizotërimit të strategjive dhe metodave interpretuese kuratoriale mbi "rastet" individuale të praktikave artistike për të cilat dhe në emër të të cilave "të gjithë flasin".

Së fundi, si është e mundur të flasim për një vepër arti që shkatërron ambientin dhe kontekstin në të cilin ekspozohet dhe bie ndesh me ekspozitën në të cilën paraqitet?

Branimir Stojanović (1958) jeton dhe punon në Beograd. Në punën e tij midis filozofisë, psikanalizës dhe artit, ai merret me praktikat e shkrimit dhe ndërhyrjet konceptuale-politike në kontekste institucionale të filozofisë, artit dhe psikanalizës. Themelues dhe ligjërues në Shkollën për Historinë dhe Teorinë e Artit (1999-2003), anëtar i Shoqatës Psikoanalitike të Beogradit (2010-2015), anëtar i Grupit Artistik të Monumenteve (2004-2013), themelues dhe ligjërues në Shkollën për Teori dhe Histori të Artit (2002). Që prej vitit 1980 ka botuar ese në fushën e filozofisë, psikanalizës teorike, kritikave të ideologjisë dhe teorisë së artit.