• Sezgin Boynik në Shkolla Verore si Shkollë 2019
Sezgin Boynik: Pajisjet e Gjuhës së Leninit
Sezgin Boynik në Shkolla Verore si Shkollë 2019
19 gusht, 2019, 19:00
Vendi: Klubi i Boksit

Shkolla Verore si Shkollë
5 - 21 gusht, 2019

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtina ka kënaqësinë të prezentoj "Pranvera verbale e mbështjellë: Pajisjet e Gjuhës së Leninit" nga Sezgin Boynik, pjesë e Programit Publik të Shkolla Verore si Shkollë 2019.

Botuar nga Rab-Rab Press, “Coiled Verbal Spring “ bashkon përkthimin e parë në anglisht të shkrimeve të Formalistit dhe Futuristit Rus në gjuhën revolucionare të Leninit. Libri përfshin Formalistët Rusë (Viktor Shklovsky, Boris Eikhenbaum, Yuri Tynyanov, Boris Tomashevsky, Lev Yakubinsky, dhe Boris Kazansky) tekstet më ' politike ', të botuara për herë të parë në vitin 1924 në revistën e Frontit të Majtë të Arteve (redaktuar nga Majakovski). Së bashku me këtë koleksion, libri përfshin edhe punën e poetit Futurist Alexei Kruchenykh “Devices of Speech of Lenin's's Speech”, nga viti 1925. Të domosdoshme për çdo hulumtim serioz që merret me marrëdhëniet midis politikës revolucionare dhe formave artistike, këto shkrime kishin mbetur një shënim margjinal, si në studimet në artin avant-gard , dhe në shumë letërsi mbi teorinë formaliste.

Botimi do të prezantohet nga redaktori i tij Sezgin Boynik, i cili shkroi një hyrje të gjerë për përkthimet duke kontekstualizuar eksperimentet e avangardës ruse përmes teorive të konjukturës, ose më saktë, teorisë së bashkëkohësisë brenda momentit revolucionar. Do të argumentohet se pa konsideruar formën radikale të risisë historike të prezantuar nga Revolucioni i Tetorit, i cili formoi shekullin e mëparshëm "Sovjetik", do të jetë e vështirë të kuptohet logjika e artit avangardë papritmas duke ndryshuar rrjedhën e saj në fillim të njëzetave.

Leksioni do të paraqesë një ekzaminim të kontradiktave historike, veçanërisht ato që lidhen me politikën e ekonomisë së re; pakënaqësitë e aparateve shtetërore brenda hegjemonisë sovjetike; antagonizmi ndaj jetës së përditshme kapitaliste; kufijtë e përfaqësimit brenda politikës revolucionare; përcaktimi i Produktivizmit si pozicioni thelbësor revolucionar që shtrëngoi kuptimet borgjeze të kulturës; dhe diskutimi i logjikës së Leninit dhe Trotsky kur adresojmë lidhjet e pozicioneve aktuale dhe internacionaliste dhe pasojat e tyre të forta teorike.

Sezgin Boynik është teoricient që jeton dhe punon në Helsinki. Ai ka përfunduar doktoraturën në Kinematografinë Jugosllave të njohur si “Black Wave”. Ai ka bashkë-redaktuar Nationalism and Contemporary Art: Critical Reader (MM: Exit, 2007) dhe History of Punk and Underground në Turqi (Historia e punk dhe underground në Turqi) (BAS, 2008). Publikimet e kohëve të fundit përfshijnë: Noise After Babel: Language Unrestrained (Spector Books, 2015, me Minna Henriksson), In the Belly of the Beast: Art & Language New York Project (Rab-Rab Journal Vol. 4, No. 2, 2017 me Michael Corris), Coiled Verbal Spring: Devices of Lenin's Language (Rab-Rab Press, 2018). Aktualisht është duke punuar në një monografi rreth kontekstit teorik dhe politik të Kolektivit Black Audio Film dhe mbi koleksionin e poezisë konkrete jugosllave. Ai është redaktor i Rab-Rab: Revistë për Hulumtim Formal dhe Politik në Art,dhe Rab-Rab Press, një platformë botuese e pavarur me seli në Helsinki.