• Suzana Milevska në Shkolla Verore si Shkollë 2019
Suzana Milevska: Mbi mundësinë për të menduar së bashku për estetiken dhe etiken në kërkimin artistik
Suzana Milevska në Shkolla Verore si Shkollë 2019
14 gusht, 2019, 20:00
Vendi: Klubi i Boksit

Shkolla Verore si Shkollë
5 - 21 gusht, 2019

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtina ka kënaqësinë të prezentoj "Kalokagathia: Mbi mundësinë për të menduar së bashku për estetiken dhe etiken në kërkimin artistik " nga Suzana Milevska, pjesë e Programit Publik të Shkolla Verore si Shkollë 2019.

Në leksionin e saj "Kalokagathia: Mbi mundësinë për të menduar së bashku për estetikën dhe etikën në kërkimin artistik", Suzana Milevska do të përqëndrohet në debatin e vazhdueshëm në lidhje me marrëdhëniet reciproke dhe tensionet midis kategorive të së bukurës dhe së mirës, midis formës dhe përmbajtjes, dallime të tjera të vazhdueshme, por të bëra artificialisht dhe dikotomitë në art. Më saktësisht qendrat e leksioneve të Milevskës përqendrohen në pyetjen nëse dikotomi të tilla janë dhe kanë qenë ndonjëherë praktike dhe se si hierarkia midis tyre ndryshoi me kalimin e kohës si rezultat i përqendrimit të ndryshuar në lëvizjet e ndryshme të artit dhe praktikat artistike. Diskutimi kritik do të adresojë gjithashtu edhe pyetjet përkatëse, të tilla janë ato që përbëjnë kërkime artistike ose arti të bazuar në hulumtime, si dhe mënyra se si ky hulumtim ndryshon nga hulumtimi në shkencat humaniste, shoqërore dhe të tjera. Shembujt e artit për t'u diskutuar synojnë të zbulojnë lidhjen e praktikave të caktuara bashkëkohore të kërkimit artistik me "kalokagathia" antike të lashtë madje edhe kur artistët nuk i referohen drejtpërdrejt asaj.

Suzana Milevska është historiane arti dhe kuratore nga Shkupi, Maqedoni. Interesat e saj kuratoriale përfshijnë kritikën post koloniale të regjimeve përfaqësuese të fuqisë hegjemonike, ndryshimit gjinor dhe artit feminist; ndërtimi i kujtesës vizuale në imazhet fotografike dhe arkivat; arti në shoqëritë postsocialiste dhe në tranzicion; praktikat e bashkëpunimit, pjesëmarrjes dhe aktivizmit të artit. Aktualisht ajo është Hetuese Kryesore, në Universitetin Politeknik Milano (TRACES, Horizon 2020). Nga 2013-2015 Milevska ishte profesoresha e parë e pajisur në Akademinë e Arteve të Bukura në Vjenë dhe mësoi Historitë e Artit të Evropës Qendrore dhe Juglindore. Në vitin 2004, ajo ishte një Studiuese e Lartë e Hulumtimeve Fulbright. Ajo mban një doktoraturë pasuniversitare në Kulturat Vizuale nga Goldsmiths College London. Projekti i saj "Renaming Machine" (2008-2010, në bashkëpunim me hapësirën artistike "P74" në Lubjanë) u përqendrua në politikën e riemërtimit dhe mbishkrimit të kujtesës në art dhe në kulturën vizuale. Ajo ka kuruar disa ekspozita të artit bashkëkohor të artistëve Romë, përfshirë Protokollin e Romëve, Parlamentin Austriak (Wiener Festwochen) dhe Thirrjen e Dëshmitarit BAK Utrecht (baza për Pavijonin Rom - Thirrni Dëshmitarin, ngjarje kolaterale në Bienalen e Venecias, 2011 ). Milevska është marrëse e Çmimit Igor Zabel për Kulturë dhe Teori dhe Çmimi ALICE për kurimin politik (2012).