• Gëzim Visoka në Shkolla Verore si Shkollë 2019
Gëzim Visoka: Çka e formësoj paqen në Kosovë? Paradoksët e ndërtimit të paqes dhe shtetndërtimit.
Gëzim Visoka në Shkolla Verore si Shkollë 2019
13 gusht, 2019, 19:00
Vendi: Klubi i Boksit

Shkolla Verore si Shkollë
5 - 21 gusht, 2019

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtina ka kënaqësinë të prezentoj "Çka e formësoj paqen në Kosovë? Paradoksët e ndërtimit të paqes dhe shtetndërtimit." nga Gëzim Visoka, pjesë e Programit Publik të Shkolla Verore si Shkollë 2019.

Që nga përfundimi i konfliktit në 1999, Kosova ka luftuar të ndërtojë një paqe të qëndrueshme dhe të krijojë një shtet të ri nën tutelën ndërkombëtare. Kontesti kryesor pas konfliktit ishte midis kërkesave të shqiptarëve të Kosovës për shtetësi dhe kundërshtimit serb të një Kosove të pavarur. Si një strategji e menaxhimit të konflikteve, komuniteti ndërkombëtar ka vendosur misione të shumta fluide të cilat kanë shfrytëzuar paqartësimin e paqes për të qetësuar pakicën serbe ndërsa ndërtimi i shtetit për të kënaqur përpjekjen e shumices shqiptare për shtetësinë. Kjo bisedë shqyrton natyrën e rrjedhshme të ndërhyrjes dhe ndërtimin e paqes, para-politikën dhe politikën pas politikës së ndarjes së pushtetit etnik, dhe format e dyshimta të rezistencës lokale, rolin e shoqërisë civile për formimin e paqes dhe perspektivat për një paqe emancipuese në të Kosovës. Ajo ofron një vleresim kritik të misioneve ndërkombëtare në Kosovë dhe gjurmon efektivitetin e formave administrative, mbikëqyrëse dhe diplomatike të ndërhyrjes. Biseda gjithashtu eksploron bashkë-zgjedhjen e paqes nga grupet etno-nacionaliste dhe eksploron se si perceptimi i tyre kontradiktor i paqes krijoi një paqe të pavendosur, e cila është shfaqur me antagonizma etnikë të ndërhyrshëm, kapjen e shtetit dhe injorancën e shkaqeve rrënjësore, drejtuesit dhe pasojat e konfliktit.

Dr Gëzim Visoka është Profesor Asistent i Studimeve të Paqes dhe Konfliktit në Universitetin e Qytetit të Dublinit (Irlandë). Hulumtimi i Dr. Visokës fokusohet në ndërtimin e paqes pas konfliktit, njohjen e shtetit dhe teorinë kritike ndërkombëtare. Ai është autor dhe redaktor i librave të shumtë, duke përfshirë: Doracakun e Oxford-it për Ndërtimin e Paqes, Ndërtimin e Shtetit dhe Formimin e Paqes (me Oliver P. Richmond, Oxford University Press 2020); Normalizimi në Politikën Botërore (me Nicolas Lemay-Hébert, Universiteti i Michigan Press, 2020); Doracak i Udhëzimit për Njohje të Shtetit (me John Doyle dhe Edward Newman, Routledge 2019); Duke vepruar si një shtet: Kosova dhe Formimi i përditshëm i shtetësisë (Routledge, 2018); Formimi i Paqes në Kosovë: Politika e Ndërtimit të Paqes dhe Shtetit (Palgrave Macmillan, 2017); dhe Figura e Paqes pas Ndërhyrjes Ndërkombëtare (Routledge, 2016). Dr. Visoka ka publikuar, ndër tjera, edhe punën e tij në Gazetën e Studimeve të Tregut të Përbashkët, Rishikimi i Studimeve Ndërkombëtare, Analiza e Politikave të Jashtme, Rishikimi i Studimeve Ndërkombëtare, Paqeruajtja Ndërkombëtare, Luftërat Civile dhe Gazeta e Praktikës së të Drejtave të Njeriut.