• Tregu i Artit dhe Buzëqeshje
Tregu i Artit dhe Buzëqeshje
Unbelievable!: Sislej Xhafa
Tregu i Artit dhe Buzëqeshje

17 Qershor 2008, ora 18:00

Panelistë: Tamer Bushra, Afrim Ethemi, Gani Llalloshi, Luan Mulliqi, Vesa Sahatçiu, Jeta Xharra
Moderator: Sislej Xhafa

Unbelievable!: Sislej Xhafa
Tregu i Artit dhe Buzëqeshje është një konference simpatike për një qështje utopike për kontekstin e Kosovës - tregu i artit bashkëkohor, diçka që ende nuk ekziston dhe BUZËQESHJE.

Në panel janë të ftuar njerëz nga struktura e artit bashkëkohor dhe njërëz të sukseshëm në punën e tyre. Moderator i debatit është Sislej Xhafa.

“Tregu, sensibiliteti i biznismenëve në Kosovë, arti bashkëkohor si investim material dhe intelektual; përgjegjësia ime (faji jem) & dëshira që institucionet e artit në Kosovë me një koleksionim përgjegjës kritik të veprave të artit, të artistëve të gjallë dhe krenaria për gjenerata që janë dhe vijnë?" janë shtu si pika fillimi për debat nga moderatori.

Tregu është vend ekonomik ku bëhet shkëmbimi i ofertës dhe kërkesës në bazë të çmimit.
Për shkëmbim mund të përdoren gjëra të ndryshme si p.sh.:
- të mira materiale dhe shërbime shoqërore
- faktor prodhimi, si dhënja në këmbim e fuqisë puntore, tokës, ose shërbimit tektnik dhe organizativ.
- pjesë në vlerën e sipërmarrje
- valuta vendore dhe të huaja
- leje përdorimi, për gjëra të ndryshme.

Prap,Tregu është vend ekonomik ku bëhet shkëmbimi i ofertës dhe kërkesës në bazë të çmimit.
Për shkëmbim mund të përdoren gjëra të ndryshme si p.sh.:
- të mira materiale dhe shërbime shoqërore
- faktor prodhimi, si dhënja në këmbim e fuqisë puntore, tokës, ose shërbimit teknik dhe organizativ.
- pjesë në vlerën e sipërmarrje
- valuta vendore dhe të huaja
- leje përdorimi, për gjëra të ndryshme.

Unbelievable! është pjesë e projektit “Politika e Artit Bashkëkohor” që përkrahet nga European Cultural Foundation dhe DZG.