• Event0: Identity Restoration
Event 0: Identity Restoration

27 Qershor 2007, ora 13:00

Panelistët: Isuf Berisha, Baton Haxhiu, Aasmund Andersen, Valon Murati, Migjen Kelmendi, Albert Heta.
Moderuar nga Petrit Selimi

Kosova ka hyrë në një proces të definimit të së ardhmës politike, në një dialog me Serbinë, me ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara. Korniza politike ende do të negociohët për ndonjë lloj të pavarësisë së kushtëzuar. Faktori i kohës është një sfidë me rëndësi në këtë proces. Pa marrë parasysh artikulimin e statuteve finale të zgjidhjës, Kosovarët janë në mes të përpjekjeve për shtet ndërtim, të ndërthurur me procesin e vazhdushëm të tranzicionit.

Si ka reflektuar procesi politik në sfondin kulturor? Çfarë do të jetë simbolika që e identifikon identitetin e ri, dhe si janë sturkturat e pushtetit duke e përdor shprehjën artistike për të definuar, apo gjeneruar një vendosje të re të karakteristikave kulturore për Kosovën?

Këto pyetje padyshim që zënë mendjën e produsentëve kulturor si dhe të politik bërësëve për kulturë. Moduli do të synoj të prodhoj kontirbut domethënës për diskursin publik për tentimin e Kosovës të (ri) definojnë dinamikat e brendshme si dhe marrëdhëniet me botën e jashtme.

Kjo ngjarje organizohët në bashkëpunim me FORUM-in 2015.

Event0: Idenetity Restoration ëshë pjesë e Politikat dhe Arti Bashkëkohrë, projekt nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohorë Prishtinë dhe përkrahët nga Pro Helvetia - Swiss Culture Program in Kosovo dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur.