• Rilindja Rilindja Rilindja
Rilindja Rilindja Rilindja

Rilindja Rilindja Rilindja është një program i ri dhe ndërhyrje zhvillimore nga Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë.

Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë do të zbatojë Rilindja Rilindja Rilindja për të përfshirë të rinjtë dhe për të rritur kapacitetin kritik në art, për të arkivuar dhe dokumentuar tendencat në fushën e artit dhe shoqërisë, për të përkthyer, botuar dhe lexuar vepra që theksojnë drejtpërdrejt rolin kritik që arti dhe kultura luajnë në shoqëri si një komponent thelbësor i ndërlidhjes së veprimtarisë shoqërore dhe një tregues i përparimit shoqëror.

Rilindja Rilindja Rilindja synon të ndikojë në ringjalljen dhe rilindjen ekonomike të grupeve të prekura drejtpërdrejt nga pasojat e efekteve të pandemisë Covid-19 dhe “lodhja” e zgjatur financiare në skenën e arteve pamore në Kosovë.

Rilindja Rilindja Rilindja i përgjigjet këtij konteksti, interesave individuale dhe kolektive të të rinjve që ndërveprojnë dhe angazhohen gjatë gjithë zhvillimit të ndërhyrjes. Bashkëpunimi me artistë, aktivistë, shkrimtarë dhe kuratorë vendas dhe të diasporës, artistë, aktivistë dhe profesionistë të rinj nga komunitetet pakicë, komuniteti LGBTIQ + dhe komunitetet e tjera të margjinalizuara, të cilët nëpërmjet Rilindjes Rilindja Rilindja ndërveprojnë me bashkëpunëtorë dhe institucione të rëndësishme ndërkombëtare të angazhuara ndërkombëtare, janë pjesë thelbësore të programit.

+

Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë gjatë realizimit të Rilindja Rilindja Rilindja do t'u përmbahet masave të sugjeruara nga Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Kosovës dhe IKSHP kundër përhapjes dhe infektimit me virusin Covid-19.

Rilindja Rilindja Rilindja nga Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë është mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komuna e Prishtinës, Zyra e Friedrich-Ebert-Stiftung në Kosovë dhe DZG.

Dizajni i pllakatit: DZG
Fotografia në pllakat: Sutaj, A., Rilindja:1945-1985, Prishtinë, Rilindja, 52.