• The Laboratory of the Museum of American Art in Prishtina
Laboratori i Muzeut të Artit Amerikan në Prishtinë

Laboratori i Muzeut të Artit Amerikan në Prishtinë synon të thellojë integrimin e Muzeut në jetën kulturore të Prishtinës, qyteteve përreth dhe më gjerë të Republikës së Kosovës. Kjo iniciativë, e përmbledhur si Aktiviteti 2 pjesë e projektit FAKRRA nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë, fokusohet në rritjen e programeve edukative të Muzeut për të krijuar një “urë” ndërmjet komuniteteve të ndryshme kulturore. Qëllimi është të nxisë respektin, dialogun, ndjeshmërinë dhe mirëkuptimin e ndërsjellë përmes studimit të historisë së artit modern.

Si institucion arsimor, Muzeu i Artit Amerikan në Prishtinë është i përkushtuar për mbledhjen, ruajtjen dhe ekspozimin e veprave artistike që lidhen me programin ndërkombëtar të MoMA dhe ekspozitat udhëtuese të kuruara nga Dorothy Canning Miller dhe Porter McCray. Ekspozita dhe koleksioni i saj i përhershëm ofrojnë një përshkrim të saktë të historisë së artit amerikan, duke theksuar ekspozitat revolucionare të kuruara nga Alfred Hamilton Barr Jr. në 1936.

Laboratori brenda Muzeut do të rrisë potencialin e tij arsimor, duke e bërë historinë e artit modern të aksesueshëm për një audiencë të ndryshme të moshave, gjinive dhe prejardhjeve të ndryshme. Kjo do të kontribuojë në një kuptim më të thellë të artit dhe diversitetit brenda secilit individ.

Aktivitetet do të kujdesen për të gjitha grupmoshat dhe do të jenë të disponueshme në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe anglisht. Aktivitetet e rregullta përfshijnë sesione leximi, udhëzues edukativë për fëmijë dhe shfaqje dokumentarësh dhe filmash. Laboratori i muzeut do të organizojë ngjarje mujore, duke shkëmbyer njohuri kritike në edukimin përmes artit.