• Politika e Artit Bashkëkohor: Punëtoria 2
Politikat e Artit Bashkëkohor: Punëtoria2 - Politikat e Artit Bashkëkohor

Politikat e Artit Bashkëkohor: Punëtoria2

Moderuar nga Milica Tomic dhe Branimir Stojanovic

Pjesëmarrës: Aleksadar Boskovic, Marko Miletic, Agon Hamza, Flaka Haliti, Fatmir Mustafa, Tihomir Topuzovski, Danilo Prnjat, Lura Limani, Sebastjan Leban, Stas Kleindienst, Marko Markovic, Artan Balaj, Era Krasniqi, Fitore Isufi - Koja, Nadja Leuba, Albert Heta, Branislav Dimitrijevic, Dejan Sretenovic.

Artist i ftuar: Alban Muja

Program
24-29 Nëntor 2008

E Hënë, 24/11/08

11:00 -11:30 Milica Tomic dhe Branimir Stojanovic do të bëjnë një hyrjë të shkurt për praktikën e punës së tyre në punëtori si dhe to prezantojnë të ftuarit dhe intervenimet e tyre
11:30- 14:00 Prezantime dhe disktuime për vepra të artit: Tihomir Topuzovski, Flaka Haliti
14:00-16:00 Pauzë
16:00-16:45 Ligjeratë nga Dr. Aleksandar Boskovic: ‘Teoritë dhe Ideologjitë Ballkanike’
16:45 – 17:15 Diskutime

e Martë, 25/11/08

11:00 -11:30 Milica Tomic dhe Branimir Stojanovic do të bëjnë një hyrjë të shkurt për praktikën e punës së tyre në punëtori si dhe to prezantojnë të ftuarit dhe intervenimet e tyre

11:30-14:00 Prezantime dhe diskutime për vepra të artit: Sebastjan Leban & Stas Kleindstein, Fatmir Mustafa- Carlo
14:00- 16:00 Pauzë
16:00-16:45 Ligjeratë nga Aleksandar Boskovic: ‘Teoritë dhe Ideologjitë Ballkanike’


e Mërkurë 26/11/08

11:00-14:00 Prezantime dhe diskutime për vepra të artit: Marko Markovic, Danilo Prnjat, Artan Balaj

14:00-16:00 Pauzë

16:00-16:45 Ligjeratë nga Nadja Leuba: Cështjet e projekt menaxhimit: rasti i ekspozitës ‘Exception-contemporary art from prishtina’
16:45-17:15 Diskutim

E enjtë 27/11/08

11:00 -14:00 Prezantim dhe diskutim i vepra të artit: Fitore Isufi, Nikolin Bujari
14:00 – 16:00 Pauzë
16:00-16:45 Ligjeratë nga Dejan Sretenovic: Arti dhe politika
16:45 – 17:15 Diskutim


E Premtë, 28/11/08

11:00 -14:00 Prezantim dhe diskutim I punës së artistit të ftuar: Alban Muja
14:00 – 16:00 Pauzë
16:00 -16:45 Ligjeratë nga Branislav Dimitrijevic: Ekspozitat në Balkan dhe arti bashkëkohor në Ish-Jugosllavinë