• Politika e Artit Bashkëkohor: Punëtoria 1
Politika e Artit Bashkëkohor: Punëtoria 1 - Politikat e Artit Bashkëkohor

Politika e Artit Bashkëkohor: Punëtoria 1
Moderuar nga Albert Heta dhe Stefano Romano


Pasqyra Globale
Punëtori në hapësirë publike me artistët me Stefano Romano
Programi i ligjëruesve të ftuar nga Albert Heta


Pjesëmarrësit:

Axel Wieder, Suzana Milevska, Yane Calovski, Lillian Fellman, Wooloo Productions, Klaus Schafler, Marko Miletic, Nita Luci, Agon Hamza, Flaka Haliti, Fatmir Mustafa, Ramiro Camelo, Tihomir Topuzovski, Danilo Prnjat, Era Tula, Nikolin Bujari, Lura Limani, Sebastjan Leban, Stas Kleindienst, Marko Markovic, Zafos Xagoraris, Artan Balaj, Era Krasniqi, Fitore Isufi - Koja.

 

Artisti i ftuar: Nebojsa Milikic
Diskutant: Paola DanioloProgrami

20-25 Shtator 2008


E Shtunë, 9/20/08
11:30-13:30 Takim me artist, prezantime të shkurta të punëve të tyre. Pasqyra Globale- punëtoritë e prezantuara nga Stefano Romano
14:30 – 17:00 Hulumtim urban në Prishtinë, diskutime për punë
17:30- 17:45 Politika e Artit Bashkëkohor: Albert Heta
17:45-18:15 Ligjëruese e ftuar: Suzana Milevska


18:15 – 18:40 Artisti i ftuar: Nebojsha Milikiq


E Diel, 9/21/08

10:00- 13:00 Idetë dhe organizimi për projektin e parë
14:30 – 17:00 Realizimi i projektit të parë
17:30-18:00 Ligjërues i ftuar: Agon Hamza
18:00 -18:30 Ligjërues i ftuar: Marko Miletic


E Hënë, 9/22/08

10:00 – 13:00 Idetë dhe organizimi për projektin e dytë
14:30- 17:00 Realizimi i projektit të dytë
17:30 – 18:00 Ligjëruëse e ftuar: Nita Luci
18:00- 18:30 Ligjërues i ftuar: Klaus Schafler

E Martë, 9/23/08

10:00-13:00 Editimi i videove të aksioneve të bëra. Idetë dhe organizimi për solo projekt
14:30- 17:00 Realizim i një solo projekti
17:30-18:00 Ligjërues i ftuar: Axel Wieder
18:00 -18:30 Ligjërues i ftuar: Ramiro Camelo
18:30 – 18:50 Ligjërues i ftuar: Yane Calovski


E Mërkurë, 9/24/08
10:00 -13:00  Editimi i videove të solo aksinoneve dhe diskutime në punëtori
14:30 -16:00 Shfaqja e projekteve të prodhuara
16:30 - 17:00 Ligjëruese e ftuar: Lillian Fellman
17:00 -17:30 Ligjëruës i ftuar: Wooloo Productions


E Enjtë, 9/25/08
11:00 - 11:30 Nëntor 2008: Albert Heta