• WEYA

World Event Young Artists është ngjarja e parë e këtij lloji.

Është një ngjarje ngazëlluese që sjell së bashku dhe feston talentin, përsosmërin e të rinjëvë në botë. Në Shtator 2012 World Event for Young Artists [WAY] do të sjell së bashku 1,000 artist të rinj (18-30 vjecar) nga 120 kombe në Nottingham.

Gjatë këtyre 10 ditëve artistët do ta ngjallin qytetin përmes aktiviteteve kreative përmes formave të ndryshme artistike,  përfshirë artin vizuel, muzikën dhe gastronominë.

Këta artistë do të kenë mundësinë të tregojnë praktikat e tyre, ti shkëmbejnë idetë dhe të ndërtojnë bashkëpunime në të ardhmën.