• Artistët e së nesërmes 2021
Procesi i përzgjedhjes

Juria ndërkombëtare do të zgjedhë tre finalistët që do të prezantojnë punën e tyre në ekspozitën e finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2021, që do të hapet në Klubin e Boksit në Prishtinë me 10 nëntor 2021.

Finalistët do të përzgjedhen në bazë të shqyrtimit të portfolios së tyre artistike, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme dhe potencialit të demonstruar.

Fituesi i çmimit "Artistët e së nesërmes" 2021 do të përzgjedhet në bazë të shqyrtimit të portfolios së tij/ saj artistike, projekteve dhe veprave të artit të ekspozuara në ekspozitën e finalistëve, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme, bashkëbisedimit me jurinë dhe potencialit të demonstruar.

Anëtarët e Jurisë së Çmimit Artistët e së Nesërmes 2021 janë Anne Barlow, drejtore e TATE St Ives, Britani e Madhe, Qëndresë Deda, artiste, fituese e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018, Minna Henriksson, artiste,kurator i pavarur dhe shkrimtar, si dhe kurator rajonal për Amerikën Veriore në Fondacionin Kadist Art dhe Nebojša Milikić, punëtor kulturor dhe menaxher, hulumtues dhe aktivist me qendër në Beograd.