• Artistët e së nesërmes 2021
Procedura e Aplikimit

Artistët mund të aplikojnë për çmimin "Artistët e së nesërmes" 2021 duke aplikuar në internet dhe duke ngarkuar dokumentacionin e kërkuar përmes formularit të aplikimit në internet të Çmimit Artistët e së Nesërmes 2021 në faqen e internetit të Stacion - Qendrës për Art Bashkëkohor Prishtinë.

Formulari i plotësuar i Aplikimit në internet duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm dhe dokumentacionin e mëposhtëm të ngarkuar:

1. Të dhënat personale: Emri, mbiemri, adresa, telefoni, e-mail i aplikantit

2. Curriculum vitae profesionale (në një nga gjuhët zyrtare të vendit dhe anglisht) - me vitin e detyrueshëm të lindjes më ose pas vitit 1986.

3. Dokumentimi i 3-5 projekteve - vepra të krijuara gjatë 2019, 2020 dhe 2021, me të gjitha informacionet përkatëse në lidhje me autorin dhe veprën (titulli, viti, teknika, dimensionet, ku puna ishte ekspozuar), ose projekte të pa përfunduara ende Me

Dokumentacioni mund të përfshijë deri në 10 imazhe dixhitale në formatin JPEG. Emri i skedarit të projekteve duhet të jetë në formatin e mëposhtëm: Number_LastName_Title (p.sh. 01_Lila_Untitled 1, 02_Lila_Untitled 2, etj.). Fotografitë e paraqitura duhet të jenë me cilësi të lartë (300dpi, maksimum 3MB).

Dokumentacioni mund të përfshijë dy mostra të ndryshme video/audio 3-5 minutëshe. Skedarët video/audio duhet të jenë në formatin MPEG, MP3, MP4, MOV, AVI ose FLV për shikimin/dëgjimin në një kompjuter. Etiketoni çdo skedar dixhital si më poshtë: Number_LastName_Title.ext (p.sh. 01_Lila_Untitled3.MPEG). Madhësia maksimale e skedarit për skedarët video ose audio të ngarkuar është 20MB.

4. Projekt - ide për pjesëmarrje në ekspozitën e finalistit. Projekti mund të jetë një projekt i ri ose një projekt i përfunduar në dy vitet e fundit.

5. Një deklaratë artisti (një faqe) në gjuhën e vendit dhe gjuhën angleze.

Aplikimet e pakompletuara i nënshtrohen refuzimit. Veprat origjinale të artit dhe dokumentet e dërguara pas afatit nuk do të pranohen ose konsiderohen.

Nëse aplikantët duhet të paraqesin dokumentacion shtesë për aplikimin e tyre, ata mund të dërgojnë materialin shtesë në një format elektronik (.zip, .rar, max 7MB) në info@stacion.org, më së voni deri më 9 tetor 2021.

Dokumentacioni shtesë i projekteve përveç CD/DVD, ose materiale audio/video (VHS, CD, DVD) mund të përfshijë katalogë, tekste dhe dokumentacione të tjera.

Dokumentacioni nuk do të kthehet dhe do të mbetet pjesë e arkivit të Çmimit Artistët e së Nesërmes.

Për informacion shtesë ju lutemi na kontaktoni në info@stacion.org.