Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë është një institucion i artit bashkëkohor që punon në lidhjen e artit bashkëkohor, kërkimit arkitektonik, edukimit ndërdisiplinor dhe politikave publike.

Themeluar në vitin 2006, Stacion është një hapësirë e prodhuar për artistë dhe punëtorë të tjerë socio-politikë të angazhuar për të reflektuar dhe për t'iu përgjigjur sfidave përkatëse në shoqërinë bashkëkohore. Qasja jonë kolektive është aktive, kritike dhe emancipuese.

Stacion vepron si një platformë sociale: nxitja e dialogut me publikun e ndryshëm, të ndërthurur; duke punuar me synime të qarta sociale dhe politike; inkurajimi i një qasjeje të angazhuar dhe të bazuar në praktikën artistike, kërkimin arkitektonik dhe politikat publike; promovimi i arsimit ndërdisiplinor; nxitja e pavarësisë intelektuale; dhe duke punuar për të krijuar kushte ku mendimi dhe praktika bashkëkohore mund të lulëzojnë lirisht.

Në përgjigje të klimës aktuale socio-politike dhe ekonomike, Stacion inicioi Shkollën Verore si Shkollë, një program pedagogjik unik, bashkëpunues, ndërkombëtar i stacionuar në Prishtinë. Programi ka modeluar qasje të reja arsimore progresive të bazuara në ndërdisiplinaritet dhe të përkushtuara ndaj bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar.

Sot, Shkolla Verore si Shkollë është një platformë kryesore bashkëpunuese për artin dhe diskursin, dhe një model për praktikat e reja pedagogjike në rajonin e Evropës Juglindore. Stacion bazohet në qasje me rrënjë lokale, si dhe në procese rajonale, evropiane dhe ndërkombëtare. Me një fakultet ndërkombëtar të angazhuar, Shkolla Verore si Shkollë mbin këtë model edukimi dhe bashkëpunimi artistik, duke e ripozicionuar rajonin në raport me koordinatat e tij ndërkombëtare. Stacion është i përkushtuar për avancimin dhe emancipimin e mjediseve artistike, sociale dhe kulturore të Kosovës.