• Bernhard Rüdiger në Shkolla Verore si Shkollë 2018
Bernhard Rüdiger: Skulpturë, Modele Monumentale, Arkitekturë, Histori

Bernhard Rüdiger në Shkolla Verore si Shkollë 2018
24 korrik, 2018, 20:00
Vendi: Klubi i Boksit

Shkolla Verore si Shkollë
16 korrik – 2 gusht, 2018

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtina ka kënaqësinë të prezentoj “Skulpturë, Modele Monumentale, Arkitekturë, Histori” nga Bernhard Rüdiger, pjesë e Programit Publik të Shkolla Verore si Shkollë 2018.

Punët e Bernhard Rüdiger konfrontojnë vizitorët me një përjetim fizik që përfshin objekte, trupin dhe hapësirën. Në të njejtën mënyrë, skulpturat, modelet monumentale dhe të arkitekturës, përmes aranzhimit të hapësirës dhe akustikës, punët e tij tentojnë të bëjnë historinë të dallohet, ve/anarisht një lloj i historisë për vende: in Sonne Mond und Sterne vom 13 bis zum 15 Februar 1945 (2010), gjerman ninullë dhe pozicionin në yje në qiell të qiellit të Dresden, gjatë tri ditëve të bombardimeve, themelojnë lidhje mes formave që rrotullohën rreth strukturës, dhe domethëniet që lëshohën nga ta. Punët e Rudiger po ashtu sygjerojnë përjetim fizik: the windmill of Petrolio (Locus desertus) (2006) —Petrolio është titulli i punës së fundit të pakryer të Pier Paolo Pasoloni – një zile kumbon si reagim të fuqisë së frymës dhe transmetimi i zërit është në themel të qytetit Montélimar. Në Ku Klux Klan (2007), ka pezulluar skulptura të zbrazëta që mund të ofrojnë të dy edhe hapësirën mbrojtëse të kapelës – mund të rrëshqet nën ta, dhe mund ta vë kokën në të – dhe vendi i errët dhe i fshehur ku mund ta shikosh botën përmes vrimave. Mundësia që puna mund të reagoj në prezencën e vizitorit, a po të elementeve natyrale, dhe të ketë jehonë deri në kthim, po ashtu mbështet në qasjën e artistit. Në Trumpet N.7 (Petrolio) (2002), gjurmët dhe zërat e kalimtarëve veprojnë në një strukturë të fuqishme si – organ në tuba horizontal, vibrimet e të cilës, në njerën anë, depërtojnë në vend të trupit të vizitorit. Të gjitha projektet e Rüdiger janë sistematikisht të shoqëruar nga studimet dhe modelet në karton, nga druri, hekur, etj. Por ato janë më tepër sesa thjesht faza në një proces krijues: ato përbëjnë pjesë të punës së plotë dhe përfshihen në prezentime specifike.

Bernhard Rüdiger, lindur në Itali (Romë, 1964) punon dhe jeton në Paris. Ai ka diplomuar nga Accademia di Belle Arti në Milan me Luciano Fabro, dhe sot ligjëron në Lion, pas një kohe si ligjeruës në Tours dhe Valenciennes. Ai është redaktor në revisten Tiracorrendo dhe ka qenë bashkëthemelues i galerisë së artistëve Lo Spazio di Via Lazzaro Palazzi, një hapësirë e frekuentuar në skenën e artit në Milan nga 1989 deri me 1993. Puna e tij ballafaqon vizitoret me një përvojë fizike që përfshin objektin, trupin dhe hapësirën. Njëkohësisht modele monumentale dhe pjesë arkitekturale, përmes aranzhimit të përpikt hapësinor dhe akustikë, puna e tij tenton të hulumtoj historinë, në veçanti historinë e vendeve. Përshembull, në një kopsht semi-privatë në residencën Perrin në Lion, Rüdiger ka instaluar një model të zvogëluar të ndërtesave të ulëta të cilat ishin shkatërruar me 2004 gjatë rinovimit të zonës në 2004, të cilat risjellin historinë dhe kulturën industriale të vendit. Punët e Rüdiger po ashtu sygjerojnë një përvojë fizike të drejtpërdrejt dhe të mundësisë që një punë mundet me reagu ndaj prezencës së vizitorit a po të elementeve në natyrë. Të gjitha projektet e Rüdiger përcjellën me studime të modeleve në karton, dru, hekur, si dhe të vizatimeve, por të cilat janë shumë më tepër se vetëm faza të procesit krijues. Ato përbëjnë një pjesë të plotë të punës, dhe kanë prezencë në prezentime dhe në aranzhime që përfshijnë diku 30 vitrina. (Pjesë nga Nadine Labedade, FRAC Centre Orléans).