• Muzeu i Artit Amerikan në Prishtinë
Logo-ja e Muzeut të Artit Amerikan në Prishtinë
Logo e Muzeut të Artit Amerikan në Prishtinë bazohet në logon e Ekspozitës Ndërkombëtare të Artit Modern në 1913 në New York, e njohur si "Armory Show".

Druri në mes (Elm-tree) si symbol daton nga Revolucioni Amerikan i Shekullit 18-të i përdorur si një simbol i Lirisë, e njohur si "Druri i Lirisë".

Ajo u ripërdor nga organizatorët e "Armory Show" si një simbol për "Lirinë në Arte".