Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë
Rr. Henrik Bariç No.23
10000 Prishtina
Republika e Kosovës
Tel. & Fax: +383-(0)38-222-576
Mob: +383-(0)44-222-576
E-mail: info@stacion.org


Adresa:
Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë 
P.O. BOX 262
10000 Prishtina
Republika e Kosovës

Orari i punës
E martë - e enjte, 11:00 - 14:00

Klubi i Boksit
Rr. Mark Isaku
10000 Prishtina 
Republika e Kosovës

Orari i Punës
Orari i ekspozitave të hapura


Zyrtatët e lartë

Drejtor

Albert Heta - albertheta@stacion.org

Drejtore e Programit
Vala Osmani - valaosmani@stacion.org

Bashkëpunëtor i Zhvillimit
Daniel Cosentino - danielcosentino@stacion.org

Këshilli
Marina Abramović, Zdenka Badovinac, Andrea Hummer, Adam Kleinman, Erden Kosova, Edi Muka, Daniel Cosentino, Cornelia Solfrank, Axel Wieder.