• Shkolla Verore si Shkollë 2015
Programi Publik
Shkolla Verore si Shkollë

26 Korrik – 9 Gusht, 2015

Shkolla Verore si Shkollë është paraparë të jetë një udhërrëfyes dhe një ndërhyrje, me qëllim për të bashkuar e të shpërndarë njohuri kritike për trajtimin e sfidave të rëndësishme me të cilat përballemi sot, me anë të modeleve të reja dhe mundësive në edukim dhe bashkëpunim në fushën e artit.

Prezentimet publike të Shkolla Verore si Shkollë përfshijnë: Ndihmësi Teknik i Muzeut MoAA, Adrian Deva, Branislav Dimitrijević, Martin Fritz, Felix Gmelin, Edi Hila, Ibro Hasanović, Vjollca Krasniqi, Nita Luci, Nebojša Milikić, Suzana Milevska, Miran Mohar, Adrian Paci, Amila Ramović, Pepi Sekulich, ndër të tjera.

Programi i prezentimeve publike të Shkolla Verore si Shkollë fillon me 27 korrik dhe përfundon 6 gusht 2015. Vendet ku ndodhë Programi Publik janë Klubi i Boksit dhe Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë.
Programi Publik
27 Korrik – 6 Gusht, 2015

e hënë, 27 Korrik 2015
20:00 Arti dhe Krimi
Prezentim nga Felix Gmelin
Vendi: Klubi i Boksit

E hënë
21:00 “The Lack and its Supplement”: The Intersection of Nation and Gender in Public Monuments
Prezentim nga: Suzana Milevska
Vendi: Klubi i Boksit

E martë, 28 Korrik 2015
20:00 Sistemi i artit bashkëkohor në Evropën lindore dhe specifikat e tij
Prezentim nga Miran Mohar
Vendi: Klubi i Boksit

E martë, 28 korrik 2015
20:40 Tregime, Letra, dhe Disa Ngjyra
Prezentim nga Ibro Hasanović
Vendi: Klubi i Boksit

E premte, 31 Korrik 2015
18:00 Konferencë: Edukimi, Politika dhe Bashkëpunimi Rajonal
Branislav Dimitrijević, Daniel Cosentino, Adrian Paci, Besa Luzha, Nita Luci dhe Pepi Sekulich
Moderator: Albert Heta
Vendi: Klubi i Boksit

E premte, 31 Korrik 2015
20:00 Një bisedë për projektin “Penthouse” 2014
Prezentim nga Edi Hila
Vendi: Klubi i Boksit

E premte, 31 Korrik 2015
20:40 Piktura si Zanat Konceptual
Prezentim nga Adrian Deva
Vendi: Klubi i Boksit

E shtunë, 1 Gusht 2015
20:00 Against Art - Goran Djordjević, 1979-1985
Prezentim nga Branislav Dimitrijević
Vendi: Klubi i Boksit

E shtunë, 1 gusht 2015
21:10 Prezentim i Punëve nga Adrian Paci
Vendi: Klubi i Boksit

E hënë, 3 Gusht 2015
20:00 Prezentim nga Ndihmësi Teknik i Muzeut MoAA
Vendi: Klubi i Boksit

E martë, 4 Gusht 2015
20:00 Prej Vendit në Situacion. Një Histori Personale e Artit Publik
Prezentim nga Martin Fritz
Vendi: Klubi i Boksit

E martë, 4 Gusht 2015
20:40 Evokimi i Kreativitetit
Prezentim nga Pepi Sekulich
Vendi: Klubi i Boksit

E mërkurë, 5 Gusht 2015
20:00 Estetika e përditshme e pushtetit: Hapësira Urbane, Arti dhe Publikja
Prezentim nga Nita Luci
Vendi: Klubi i Boksit

E mërkurë, 5 Gusht 2015
20:40 Ndërtimi i nje institucioni të artit në një shoqëri në ndërtim e sipër
Prezentim nga Amila Ramović
Vendi: Klubi i Boksit

E enjtë, 6 Gusht 2015
20:00 Tregime për të Treguar: Fluiditeti Historik dhe Pikëpamja e Feminismit në Kosovë
Prezentim nga Vjollca Krasniqi
Vendi: Klubi i Boksit

E enjtë, 6 Gusht 2015
Intervistimi i vetes me ndihmën e serbëve të Kosovës
20:40 Prezentim nga Nebojša Milikić
Vendi: Klubi i Boksit