Summer School as School Public Presentations

Shkolla Verore si Shkollë Prezentimet Publike
27 korrik - 6 gusht, 2015

Vendi: Klubi i Boksit
Rruga Mark Isaku, 10000 Prishtinë, Kosovë


Shkolla verore si shkollë (SSAS) është një udhërrëfyes dhe një ndërhyrje, e stacionuar në Prishtinë, e dizajnuar për të bashkuar dhe shpërndarë njohuri kritike të prodhuar nga profesionistë të zgjedhur, për eksplorimin dhe përgjigjen ndaj sfidave relevante të sotshme, modelet e reja dhe mundësitë në arsimin dhe bashkëpunimin artistik.

Prezentimet publike në SSAS përfshijnë prezentimet nga: Technical Assistant of the Museum of MoAA, Adrian Deva, Branislav Dimitrijević, Martin Fritz, Felix Gmelin, Edi Hila, Ibro Hasanović, Vjollca Krasniqi, Nita Luci, Nebojša Milikić, Suzana Milevska, Miran Mohar, Adrian Paci, Amila Ramović, Pepi Sekulich.

Programi i prezantimeve publike në kuadër të Shkollës Verore si Shkollë fillon me 27 Korrik dhe përfundon me 6 Gusht, 2015.

Programi

E hënë, 27 Korrik 2015
20:00
Art & Crime
Prezantim nga Felix Gmelin

21:00
“The Lack and its Supplement”: The Intersection of Nation and Gender in Public Monuments
Prezantim nga Suzana Milevska


E marte, 28 Korrik 2015
20:00
Contemporary Art System in Eastern Europe and its Specificities
Prezantim nga Miran Mohar

20:40
Stories, Letters and Few Colors
Prezantim nga Ibro Hasanović

E premte, 31 Korrik 2015
20:00
A talk about the project “Penthouse” 2014
Prezantim nga Edi Hila

20:40
Painting as a Conceptual Craft + Looking Forward
Prezantim nga Adrian Deva

E shtune, 1 Gusht 2015
20:00
Against Art - Goran Djordjević, 1979-1985
Prezantim nga Branislav Dimitrijević

21:10
Prezantim i punëve nga Adrian Paci

E hane, 3 Gusht 2015
20:00
Prezantim nga Technical Assistant of the Museum of MoAA

E marte, 4 Gusht 2015
20:00
Prezantim nga Martin Fritz

20:40
Evoking individualism
Prezantim nga Pepi Sekulich

E mërkure, 5 Gusht 2015
20:00
Everyday Aesthetics of Power: Urban Space, Art and Publics
Prezantim nga Nita Luci

E enjte, 6 Gusht 2015
20:00
Stories to Tell: Historical Fluidity and Standpoint Feminism in Kosovo
Prezantim nga Vjollca Krasniqi

20:40
Prezantim nga Nebojša Milikić

Shkolla verore si shkollë është një projekt nga Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë në bashkëpunim me Akademinë për Arte Vizuale - AVA, Lubjanë.

Shkolla Verore si Shkollë është e pjesë e programit vjetor të Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtnë dhe mbështetet nga:
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës.
Culture for all – faza III
Kosova Foundation for Open Society
Friedrich Ebert Stiftung
Ministria e Kulturës e Republikës së Shqipërisë
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës
Ministria për Integrim Europian e Republikës së Kosovës
Kanceleria Federale e Autrisë
Ministria Federale për Evropë, Integrim dhe Punë të Jashtme e Austrisë
Technomarket
Sindikata
X-print
DZG