• Sesione(t) DJ me Sezgin Boynik
Sesione(t) DJ në Shkolla Verore si Shkollë 2018

Sesione(t) DJ në Shkolla Verore si Shkollë 2018

Julieta Aranda
18 korrik, 2018, 22:00
Soma Book Station

Sezgin Boynik,
21 korrik, 2018, 22:00
Soma Book Station

Sami Khatib,
28 korrik, 2018, 22:00
Soma Book Station

Shkolla Verore si Shkollë
16 korrik – 2 gusht, 2018

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtina ka kënaqësinë të prezentojë DJ Sesione(t) nga Julieta Aranda, Sezgin Boynik dhe Sami Khatib pjesë e Programit Publik të Shkollës Verore si Shkollë 2018.

DJ Sesione(t) tregojnë një formë të dijës që bazohët në zë; përgatitur për ekperiencë dhe imagjinatë që krijohën nga meloditë.

Fillon me tinguj të “Agroromantika” shpikje e Julieta Aranda, ku i paraprihet “If and Only If”, një intervenim me 18 korrik. Frekuencat e këtyre sesioneve tani vazhdojnë të shtunën me 21 korrik, pikërisht me zë të Muzikës Moderne Punk NGA RIO NË TOKIO, që të gjitha kanë tinguj mutant të të gjitha llojeve, më së shumti të viteve ’80 post-punk, muzikë eksperimentale vallëzuese, loft jazz dhe elektronikë futuristike. Rrugët e Mendjes (Alleys of Your Mind), deri në Synthpop Soviet i 1980, Killing Joke – përcjellë liderin, mbyll shfaqjet me 28.