• Evoking Creativity
Evoking Creativity

nga Pepi Sekulich
Evoking Creativity

4 Gusht, 2015, në orën 20:40

Vendi: Klubi i Boksit
Rruga Mark Isaku, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Pepi Sekulich është një themelues dhe iniciatori i Institutit AVA - Akademia për Arteve Pamore dhe programit të tij.  Ai diplomoi në Londër / 1992 / - Kolegji i Artit Wimbledon (Universiteti i Arteve në Londër). Si dizajner-skenografë i teatrit, ai mori pjesë në më shumë se 30 teatro dhe shfaqje baleti në disa teatro dhe kompani, si: SNG Drama Lubjanë, Teatri Mladinsko, PDG, Nova Gorica, Teatri i Qytetit Lubjanë, Teatri i Ptuj, Teatri Koper, Fundação Serralves Porto, Le balet Gent, En Knap etj. Ai punoi si dizajner i produksionit në 12 filma të metrazhit të gjatë dhe një numri të filmave të metrazhit të mesëm dhe të shkurtër si: Outsider 1995, Stereotipi 1996 Ita Rina, 1997, Web 1998 Ljubljana 1999 Head noise 2000 Guardian of the Frontier 2000. Ai mori tre cmime për dizajnin më të mirë të produksionit. Ai ishte regjisorë i filmit dokumentar-dramë: A Rehearsal for Death 2007 (National TV). Gjithashtu është autor I një numri të ekspozitave dhe veprimeve artistike. Ka dhënë mësim mbi Artet e Bukura dhe Dizajnin për skenën dhe ekran në disa Institucione të Arsimit të Lartë dhe Institucione të Artit.


Shkolla Verore si Shkollë është e pjesë e programit vjetor të Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë dhe mbështetet nga: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, Culture for all – faza III, Kosova Foundation for Open Society, Friedrich Ebert Stiftung, Ministria e Kulturës e Republikës së Shqipërisë, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës, Ministria për Integrim Europian e Republikës së Kosovës, Kanceleria Federale e Autrisë, Ministria Federale për Evropë, Integrim dhe Punë të Jashtme e Austrisë, Technomarket, Sindikata, AMM, X-print dhe DZG.